29 дарения е получила пред 2018 година общинската фондация "Русе - град на свободния дух" и е организирала 287 събития със 7779 участници, посетени от 107 278 зрители и гости. Обобщението бе направено по време на годишния отчет на фондацията от нейния председател и зам.-кмет Страхил Карапчански.
Подкрепени са 101 местни таланти в рамките на фонд "Лицата на Русе". Фондацията е продължила и кампанията "Талант без граници" за подновяването на музикалните инструменти в Училището по изкуствата. За миналата година тя е събрала 2362 лева, което е наполовина в сравнение с парите от предната година, като общо за 2017 и 2018 г. са събрани 6881 лв. Нужната сума е 146 250 лв.
В същото време фондацията е получила близо 200 000 евро като партньор по трансграничния европроект "Импакт" на обща стойност 1 387 448,53 евро. Срещу тези около 200 000 евро за двете години на работа по проекта фондацията е имала ангажимент да изработи "мултимедийни формати за общо 100 природни, културни и исторически обекти от българската част на трансграничния регион Румъния-България". Всички продукти са достъпни в интернет на адрес www.impact-tour.eu. 
За миналата година по програма "Знание и растеж" фондацията е финансирала 20 проекта на стойност 121 455,56 лв. Приходите й пък възлизат на 385 561 лв., от тях 144 997 лв. са от дарения.