Задълженията на болницатtа са около 2 000 000 лева към доставчици на лекарства и консумативи, а не над пет милиона и половина, заяви изпълнителният директор на Университетска болница „Канев“ доц. Александър Парашкевов. Уточнението идва след отговора на министър Кирил Ананиев на депутата Пенчо Милков в петък, отразен от „Утро“, че най-голямото здравно заведение в региона е приключило 2018 година с 5 559 847 лева задължения.
Обявената сума е към 31 декември по междинен отчет, подаден от нас за четвъртото тримесечие на миналата година. През 2018 година здравното министерство въведе стандарт за финансово управление и според него пасивът включва и финансиранията от министерството за оборудване, ремонти и ново строителство, които ние не връщаме, а с течение на годините тези суми се покриват от приходите ни, обясни главният счетоводител на болницата Надежда Хаджийска. 
В случая по това перо остатъкът е 1 361 000 лева, което не е текущо задължение и не се връща на министерството, а се изписва постепенно. В общата сума от пет милиона и половина лева влизат още заплатите и осигуровките в размер на 1 321 000, които се начисляват като разход към 31 число на всеки месец, но реално се изплащат на 15-то число и в тези 15 дни тежат на болницата като задължение. В общата сума от 5 559 847 000 лева са включени още задължения за гаранции, които суми стоят при нас до изпълнение на сключените ни договори по обществените поръчки. Когато контрактите се изпълнят напълно, ние връщаме гаранциите, но за това време ги отчитаме като задължение в министерството, защото парите са в нашата каса, без на практика да са наши, допълни Хаджийска. 
Така реално задълженията на болницата са 2 065 000 към доставчици на лекарства, парно, ток и вода. От тях обаче 575 000 лева са просрочия от два месеца и половина заради забавено плащане за консумативи и медикаменти, така че дълговете ни са 1 490 000 лева. Министър Ананиев е цитирал текущите задължения от 5 559 000 лева, без да съобрази, че примерно заплатите ни са включени в тази сума, но те са изплатени след отчета и забавяне по тях няма в нито един месец. През този месец са платени и сметките ни за парно, ток и вода, така че на практика дължим малко над 2 000 000 лева, колкото са дълговете на болницата от години по това време, обобщи доц.Парашкевов.