Най-малко 27 тона липсват от контактния меден проводник от тролейбусната мрежа, който беше подменен преди години. Това е установено от общината и на 9 януари е внесен сигнал до прокуратурата, по който вече тече проверка. 
Разликите са констатирани при прехвърляне на количествата остатъци от демонтираната контактна мрежа от склад на изпълнителя по договор в друг склад. "След като установихме, че по наше мнение това не е цялото количество, поискахме обяснение от изпълнителя на обществената поръчка къде са остатъците. 

Обяснението на фирмата беше, че и те не знаят къде са отишли, което е несериозно. След като получихме незадоволителен отговор, направихме собствено проучване с повторен обход на ремонтираните участъци, замерване на дължини, за да сме сигурни, че предвиденото по поръчката е изпълнено и не е причина за липсващите материали. Установихме безспорно, че няма причина тези материали от контактната мрежа да лиспват, и подадохме сигнал до прокуратурата“. Това обясни вчера зам.-кметът Димитър Наков, който беше и ръководител на проекта. Той отбеляза, че когато е направена обществената поръчка, към документацията е посочено, че се очаква да има 20% амортизация на проводника. Засекли сме около 50% липси и сме поискали обяснение, като разследването вече е започнало и колко са липсите ще установят органите, подчерта още Наков.  
Сигнал до Русенската районна прокуратура с копие до окръжна прокуратура по повод липсите на елементи от демонтираната контактна тролейбусна мрежа вчера внесоха и общинските съветници Александър Неделчев и Пламен Рашев. По думите им липсват метални елементи за над половин милион лева, като е налице проявена безстопанственост и не е упражнен контрол от отговорните лица в общината. 
„На сесията на 24 януари кметът Пламен Стоилов обяви, че е внесен сигнал до прокуратурата за установените липси. Това е сигнал за присвояване, подаден през януари тази година - 9 месеца, след като липсите със сигурност са установени с приемо-предавателен протокол от 11 април 2018 година. Поискахме да ни се представят всички документи от първоначалното складиране във фирма „Ел“, когато мрежата е демонтирана, но такъв документ не ни беше представен. Представен ни беше приемо-предавателен протокол от април 2018. Тази безхаберност идва от това, дали някой знае изобщо какво е било смъкнато“, казаха на пресконференция вчера двамата общински съветници. 
По тяхна информация, съгласно количествено-стойностни сметки на несъществуващото вече дружество ЕГГЕД, демонтираните елементи представляват скрап, състоящ се от 73 865 кг мед, 1292 кг бронз, 20 307 кг желязо. „Това го установяваме от справка, която тогавашният оператор на мрежата ЕГГЕД е представил за нуждите на проекта. А съгласно протокола за прехвърляне на остатъците между двете фирми са предадени 26 470 кг мед, смесен материал мед, желязо и месинг - 7640 кг“, посочиха Неделчев и Рашев. 
Те подчертаха, че внесеният от тях сигнал не е втори сигнал за едно и също нещо, а е сигнал за проявена безстопанственост и последвали щети в особено големи размери. Не е направено нищо за установяване на липсите и за овъзмездяване на общината от виновните за тези липси. Трябва да се определи има ли виновен и кой е той за тази щета от половин милион, която е претърпяла общината, настояват от БСП. 
Учудвам се от сигнала. На последната сесия беше повдигнат въпросът и е странно, че някои хора си приписват едни заслуги в удобен за тях момент. Ние сме сигнализирали прокуратурата на 9 януари, тяхното питане е на 21 януари и след като на сесията получават отговор, решават, че за нещо, за което вече са сигнализирани компетентните органи, те също ще го подадат, коментира зам.-кметът Наков.