Пожар е пламнал на сепариращата инсталация за твърди битови отпадъци в ранните часове в четвъртък. Сигналът за пламъците в камарата отпадъци е подаден на тел. 112, като незабавно са изпратени противопожарни екипи, които са загасили огъня. Тлеещите все още отпадъци с общо тегло около 400 тона са оросявани с вода. При проверката на документите е установено, че "Топлофикация-Русе" с договор е прехвърлила собствеността към дружество, на което възлага дейностите с отпадъци на сепариращата инсталация. Бъдещият оператор е подал документи в инспекцията за тези дейности, но все още няма издадени необходимите разрешителни. В тази връзка спрямо фирмата ще бъдат предприети административно-наказателни мерки за това нарушение, посочиха от РИОСВ.