Шефове на фирми могат да подават от днес до 15 февруари заявки за участие в програмите, осигуряващи преференции при наемане на определени категории работници. Това важи за работодатели от общините Бяла, Борово, Ценово и Две могили, както и Русе, Сливо поле и Иваново. Те могат да депозират своите заявления в Бюрата по труда в Русе и Бяла. Така ще могат да наемат безработни младежи до 29 г. на стаж, като чираци или на пълен работен ден, безработни с трайни увреждания или самотни родители, както и хора, останали без работа след 55-ата си година и др. Допълнителна конкретна информация може да се получи в БТ в Русе и Бяла.