Блокчейн приложение за цифровизация на хартиени документи и оптимизиране на документооборота между администрацията и гражданите тестват в община Русе, научи „Утро“. Услугата ReCheck Documents е разработена от русенската компания ReCheck, една от първите в страната с работещ продукт, използващ тази най-иновативна към момента технология. Recheck Documents се предоставя на местната администрация в рамките на проекта „Цифрови технологии и тяхното приложение в града“, реализиран от Асоциация „Стартъп Фактори“.
Онлайн услугата може да бъде интегрирана като компонент в общинската информационна система и ще позволи регистрация на документи в блокчейн и изпращането им на гражданите по сигурен начин. Това е възможна алтернатива на стандартния начин за издаване на хартиени документи като сертификати, официални документи и др. Чрез ReCheck Documents местната администрация има възможност да тества нов цифров инструмент, който улеснява гражданите, като им спестява време. От друга страна, цифровизацията на документи намалява разходите за общината и позволява автоматизация на процесите.
Следващите стъпки на проекта са изграждането на контролирана тестова среда за експериментиране с услугата. Първоначалните резултати от този пилотен проект ще покажат ползите от използването на блокчейн като основа за сигурно управление на документи и чувствителна информация. Чрез цифровата трансформация общинската администрация ще има възможност да оптимизира и автоматизира процесите.