Най-старото предприятие в Русе - „Локомотивен и вагонен завод“, не работи от години, но продължава да трупа дългове. От началото на годината задълженията на дружеството са нараснали с 800 000 лева. Новоприетото вземане, одобрено от синдика Драгомир Григоров и съда, е към Националната агенция за приходите. С него общите данъчни задължения на завода достигат близо 3 млн. лева, над половин милион от които са местни данъци и такси.
Основните задължения на ЛВЗ са към банки - близо 23 млн. лева. Над 10 млн. са ангажиментите към други лица и лихвите по тях.
Провизирани са над 1,4 млн. лева задължения към Агенцията за следприватизационен контрол. 153-годишният вече завод бе закупен преди 18 години от бизнесмена Васил Божков и стана част от неговия железопътен ходинг.