Фалитът на корабостроителницата в Русе, чието последно име вече никой не може да си спомни, не само унищожи едно престижно предприятие с възможности и хиляди работни места, а удари и по националната история. 
Заради загробването на предприятието няма кой в България да извърши плановия преглед и ремонт на „Радецки“, без които не може да се издаде разрешение за плаване, съобщи вчера министърът на културата Боил Банов.  

Досега корабът винаги е обслужван и ремонтиран в Русе. В Корабната го познават добре и винаги са се грижили за него с подчертано внимание. Последният ремонт бе през септември 2014 година, а докато символът на национално освободителните ни борби бе акостирал на понтон №5, хиляди русенци се качиха на борда на кораба, станал част от мита за Христо Ботев и възпят от Иван Вазов.
След установяване на невъзможността профилактиката да се извърши в Русе, е поискана оферта от корабостроителницата във Варна, но там няма технически възможности за обслужване на речен кораб. Затова е договорено ремонтът да стане в завода в сръбския град Кладово, докъдето „Радецки“ може да стигне на собствен ход.
Предоставената оферта за ремонт е с прогнозна сума около 110 000 евро. Към момента се проучват всички процедури, технически изисквания и параметри за законовото извършване на процедурата по ремонта на кораба, защото се налага той да бъде извършен не само извън страната, но и в държава извън ЕС, посочи Банов.