- Г-н Стоилов, как бихте определил Бюджет 2019, който предстои да бъде гласуван на сесия на Общински съвет?

- Ако мога да го определя с няколко думи, те ще бъдат: Бюджет на една силна и работеща Община. През тази година той е близо 138 милиона лева, като сумата е с 2,5% повече в сравнение с 2018-та, когато беше малко над 134 милиона лева. Това е бюджет в подкрепа на редица ключови сфери като образование, здравеопазване и социални дейности, екология и инфраструктура. Изцяло кореспондира със заложените цели в Програмата за управление и Общинския план за развитие на Община Русе, като подпомага успешното изпълнение на Инвестиционната ни програма, по която през 2019-та година планираме да изпълним 118 инфраструктурни обекта, в това число и 40 обекта по различни проекти.

Факт е, че общински бюджет, който с всяка изминала година е по-висок, означава няколко неща: от една страна е показател за ефективно и балансирано разпределение на финансовите ресурси, а от друга – строг контрол, дисциплина и отлично планиране. Ето защо, бюджетът, в качеството му на основен двигател за устременото развитие на град Русе и малките населени места, е индикатор за добрата работа и ефективността на общинска администрация. Продължаваме усилено да работим за развитието на всяка една сфера, като през тази година ни очакват и много положителни промени във връзка с напредъка и приключването на много значими инфраструктурни проекти в нашия град.

- Социалните дейности отново ли ще са приоритет, на който ще заложи бюджетът тази година?

- Да, определено. Продължаваме изпълнението на активната социална политика на Общината. Над 20 хиляди деца и ученици ще получат обслужване в здравните кабинети, 45 двойки с репродуктивни проблеми ще бъдат подпомогнати по програма „Асистирана репродукция”, за която осигуряваме 55 хил. лв., погрижили сме се да осигурим прегледи за 12 хиляди спортуващите юноши в нашия град . От края на 2015-та година, Община Русе успешно реализира проект, чрез който хора с увреждания, техните семейства, хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, се възползват от услугите личен асистент и домашен помощник. Само в рамките на първите две години, от това са се възползвали общо 420 потребители, 58 от които – деца. През 2017-та година създадохме и Звено за услуги в домашна среда, с което продължихме да предлагаме дейностите, заедно с медицински, рехабилитационни и психологични услуги. От април 2017 г. разкрихме Общностен център, в който се предоставят 3 вида почасови социални услуги, които следват индивидуалните нужди на потребителяличен асистент, социален асистент и Център за социална рехабилитация и интеграция. Те включват разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социални умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот. Предстои до края на февруари да представим проектно предложение за подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето им. Целта е проектът да осигури надграждане на създадения модел и при реализиране на дейностите, Община Русе ще има възможност да осигури подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на 261 лица.

- Кои са другите приоритети?

- През 2019 г. Община Русе продължава да акцентира върху създаването на благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на русенци. В хода на годината значителен напредък ще отбележим в мащабния ремонт на една трета от улиците и тротоарите на територията на града – рехабилитация, каквато не е правена с десетилетия. Тук е моментът да отбележа, че неизбежно тези дейности създават неудобства за русенци от различен характер - временна организация на движението - и пешеходното и автомобилното, вдигане на прах, шум. Благодаря на русенци за търпението и подкрепата. Те знаят, че това се прави, за да живеем в един по-уреден, модерен и достъпен европейски град. Изключително много държа на обратната връзка, като реагираме на абсолютно всеки сигнал. Несъмнено нашумяла тема сред обществеността е текущото състояние на ремонта на улиците и особено на тротоарите. Те обаче все още са строителни обекти и след приключването на дейностите ще отговарят на всички изисквания. Няма да допуснем приемането на некачествено изпълнен обект. Договорите с изпълнителите гарантират това, а за некачествена работа изпълнителят ще носи отговорност в пълен обем.

Продължаваме активно да изграждаме нови паркинги, като освен новите паркоместа с предвидени места за хора с увреждания, облагородяваме и околните пространства. През миналата година изградихме нов паркинг в квартал „Чародейка“, предлагащ 135 места, осигурихме и още общо 133 места при блоковете „Драва“, „Феникс“ и Задругата на майсторите. В централните части на града, където има голяма концентрация на автомобили, разполагаме с два подземни паркинга – при „Арена Монбат“ и при Доходното здание. Изграждаме и два паркинга, които ще предложат допълнителни 40 места в квартал „Дружба“ 3 до блок 8 и 71 места в квартал „Родина“ при бл. „Скъта“. По проекта „Интегрирана система за градски транспорт в град – Русе – етап 2“ вече сме изградили три паркинга зад блокове „Фридрих Енгелс“ А,Б,В и Г с общо 89 паркоместа. След мащабния ремонт на улица „Чипровци“ по този проект сме осигурили още 126 места за паркиране. В центъра на града и в Парка на младежта по проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“ обособяваме общо 290 паркоместа. Само на обновената улица „Славянска“ местата за паркиране вече са 85. По ул. „Църковна независимост“ са 78, на ул. „Райко Даскалов“ – 74, а в Парка на младежта – 53.

През миналата година монтирахме близо 280 нови улични и паркови осветителни тела в града и около 80 в малките населени места. Осъществяването на този първи етап за модернизиране на системата за улично осветление ще продължи до месец май 2019 г. и включва подмяната на над 1200 улични и 435 паркови осветители, като внедряваме и  единна система за мониторинг и радио управление на осветлението.

За пети пореден път предстои да проведем кампанията „Малки населени места”, която е изключително успешна и с всяка година наблюдаваме по-добри проекти - някои са изцяло нови, а други надграждат вече постигнати резултати. По този начин даваме избор и свобода на кметовете на кметства да инвестират в различни сфери, защото най-добре знаят какви са потребностите на хората. И през 2019-та година, с осигурените 320 хиляди лева за фонда, очакваме преобразяването на малките населени места да продължи. Отделно от това отпускаме и 700 хиляди лева само за подобряване качеството на инфраструктура в кметствата и кварталите на община Русе.

- В кои сфери се наблюдават завишения?

- Завишили сме средствата в общо шест сфери. За Образование сме осигурили целеви средства в размер на 150 000 лв. – за оборудване и ремонти, в т.ч. дворни пространства в детски градини, като традиционно и през тази година предвиждаме 20 000 лв. за подпомагане и стимулиране на даровити деца. За пръв път сме предвидили ново перо - 150 000 лв. за поддържане на детските съоръжения. Осъзнавайки колко е важен активният начин на живот, продължаваме да създаваме условия за спорт на открито - ще обновим 20 детски площадки, като стартираме и проектиране за обновяването на още 25, ще изградим 2 площадки за фитнес на открито и 2 стрийт площадки - използвам случая да призова гражданите да пазят новите съоръжения и ако станат свидетели на вандалски прояви да сигнализират на телефон 112. Осигурили сме също 900 хил. лв. за програма „Спорт”, както и 10 точки за свободен достъп до интернет на обществени места. За поредна година отделяме и повече средства за транспорта, като ще подпомогнем приоритетно хората с увреждания чрез намаляване цената на техните карти, след като предишните две години намалихме цените на картите за ученици и пенсионери.

- Какъв е напредъкът по изпълнението на проектите в града?

- 2018-та беше особено ключова и активна година по отношение на напредъка във връзка с изпълнението на редица проекти с европейско финансиране. Все по-осезаемо започваме да усещаме промяната, която те носят, и през тази година поетапно ще видим резултатите с очите си.

Към настоящия момент изпълняваме европейски проекти на обща стойност над 112 милиона лева. Напролет стартираме и дейностите по още три значими обекта в рамките на Програма „Interreg V-A Румъния – България“ 2014-2020 г. на стойност над 25 милиона лева. Те включват рехабилитация на ключовите булеварди „Трети март“ и „Липник“, както и ремонт на сградата на Пантеона на възрожденците. През следващите години ще изградим и комплекс от дейности, свързани с осигуряването на иновативни решения за устойчива мобилност в квартал „Дружба“, включващи изграждане на буферен паркинг, нови пешеходни пътеки, осигуряване на нощна линия на градския транспорт, мобилно приложение и обществен портал за градския транспорт.  През настоящата година ще започне и поетапното изграждане на модерен плувен комплекс, от какъвто Русе има нужда, както и басейн в най-голямото училище - „Васил Левски“. Очакваме да приключим и проекта за ремонт на петте учебни заведения в Русе - училищата „Христо Ботев”, „Баба Тонка” и детските градини „Русалка 2”, „Пинокио” 1 и 2 ще предлагат най-съвременните условия, каквито децата на Русе и техните преподаватели заслужават.

 

- Темата за качеството на въздуха остава на дневен ред…

- Важен момент през 2019 година е актуализацията на Програмата за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух, както и мерките за намаляване на фините прахови частици и най-вече конкретните дейности, които ще стартираме. В Бюджет 2019 сме заложили сума от 150 000 лева, която на по-късен етап ще бъде увеличена, съобразно реалната финансова рамка, нужна за изпълнението на мерките. Със средствата осигуряваме стартирането на проект, който ще извърши мониторинг на качеството на атмосферния въздух и фините прахови частици в рискови квартали на Русе и ще оцени ефекта от прилаганите действия по актуализираната програма. Мерките включват изготвяне на регистър с потенциалните битови замърсители, монтирането на филтриращи системи, подмяна на горивни системи и завишаване контрола на предлаганите в търговската мрежа горивни материали за битово отопление, както и завишаване на контрола към ползвателите на тези горива.

С оглед на актуалните възможности за привличане на европейско финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”, ще извършим нова актуализация на програмата за качество на атмосферния въздух. Необходимо е да се отбележи, че основните източници на фини прахови частици в община Русе са битовото отопление и автотранспортът - битовото отопление формира около 48% от годишните емисии от фини прахови частици, а ако към тях се прибавят и емисиите от топлофикационната част на ТЕЦ-Русе, то относителният им дял надхвърля 50%. При автотранспорта, като основен източник на вредни емисии, не се отчита само директното изпускане на частици от автомобилните двигатели, но и вдигането на прах от пътните платна при взаимодействието им с автомобилните гуми и натрупването на нанос по улиците. Ето защо, приоритет през 2019 г. ще бъде подобряването на хигиената на уличните настилки – идентифицирали сме 60 големи улици в града с обща дължина 374 км, които ще бъдат регулярно измивани. Следва да отбележа, че Русе е един от най-зелените градове, като продължаваме да засаждаме дървета – само в рамките на проектите, които се изпълняват, прибавяме близо 500 в облика на града.

Община Русе е партньор по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството атмосферния въздух”, който е подаден по Програма LIFE на Европейския съюз, с водещ партньор Столична община. Той предвижда замяната на отоплителните инсталации, които горят въглища и дървесина пилотно в 80 русенски домакинства, а на втората фаза на проекта – в още 1 308 домакинства. Освен това ще бъдат закупени измервателни станции, които в реално време ще следят нивата на замърсяване с фини прахови частици на територията на града и ще представят тази информация на сайта на администрацията. В бюджета сме предвидили пилотно закупуване и инсталиране на електростатични филтри на комините на многофамилни жилищни сгради, в които се осъществява отопление на твърдо гориво. Ако резултатите са удовлетворяващи, ще надграждаме с общинско и европейско финансиране през следващите години. Съвместно с „Топлофикация Русе“ ЕАД и „Овергаз Север“ ЕАД ще работим за разширяване на топло- и газоснабдителната мрежа на територията на града. Ще оптимизираме и разширим контрола върху цеховете за преработка на дървесина за нерегламентирана продажба на дървесина съдържаща вредни за здравето примеси, като същото важи и за изхвърлянето и изгарянето на стари гуми.

- Какви интересни събития да очакват русенци през тази година?

- След изключително успешната и запомняща се година за Русе с домакинството на Световното първенство по волейбол за мъже, сме готови и с нетърпение очакваме да посрещнем новите спортни събития на високо ниво. През месец май приемаме турнирите от Волейболната лига на нациите, като волейболистките ни ще се изправят срещу отборите на Япония, Белгия и САЩ. Русе ще посрещне и турнира „Дан Колов – Никола Петров“ по свободна и класическа борба от 1-ви до 3-ти март в „Арена Монбат“.

През тази година ще проведем над 70 културни събития в рамките на годишния Културен календар, по време на Мартенски музикални дни ще привлечем над 700 световноизвестни артисти и музиканти, над 20 000 посетители очакваме на Русенския карнавал, а Фестивала на туристическите забавления и атракции и Уикенд туризъм в рамките на 3 дни ще се радва средна посещаемост от 8 000 души на ден. Тази година Русе се сдоби с дългоочаквана ледена пързалка, като предвиждаме това да се превърне в постоянна зимна атракция, която приема 60 000 посетители на сезон. Получихме и изключително позитивна обратна връзка от гражданите за коледно-новогодишната украса. За следващата зима сме предвидили още нова украса, които все повече ще обхващат целия град. Несъмнено, едни от най-чаканите събития са и Фестивалите на ледените скулптури, единствения по рода си Мажоретен фестивал, както и много други събития, с които ще зарадваме русенци и гостите на града през 2019-та година.