От 2007 година досега – историята на членството ни в Европейския съюз, само през 2013 година страната ни няма неразплатени проекти по Програмата за развитие на селските райони и предвидените за страната ни европейски средства са усвоени на 100%. Проверка в архива на земеделското министерство показа, че само за два месеца в края на миналата година към общините са преведени близо 560 милиона лева, от които 320 милиона лева за агроекология.
Парите са осигурени и с тях са задействани стотици обекти в малки общини, където всеки лев е от значение. Но за да се случи това, земеделското министерство и министър Димитър Греков са поели и немалък риск.

Работата е там, че проблемите на Европейската комисия по въпросите на финансирането на страните-членки вероятно няма да позволят изплащането на вече дадените средства в предвидения период – до средата на месец март 2014 година. Поне такъв е опитът от предишните две години.

На практика закъснението може да е от месец до няколко месеца, което означава, че в бюджета за годината ще се оформи недостиг от финанси. Как това ще се отрази на изпълнението на други предвидени инвестиции и разходи на хазната, ще трябва да каже финансовото министерство. Важното обаче в случая е, че проблемът не е при бенефициентите – малки общини и изпълнители на проекти, а в държавата, която може да се справи.

Случаят е показателен и в още едно отношение. След като станахме известни в Брюксел с нежеланието на администрацията ни да одобрява проекти, от които чиновникът не печели нищо, сега имаме обратния пример – направеното е изцяло в полза на хората, за които европарите са предназначени, дори с риск министърът да си има проблеми със своя колега от финансовото ведомство.

За първи път една администрация си свършва работата по усвояването на европейски средства и сега топката е в полето на Брюксел и на получилите пари общини и изпълнители на проекти. Без нагласени конкурси и търгове с явен победител, без „комплименти” за посредника. Най-после - добре свършена работа.