Атрактивният терен по бул. "Липник" в непосредствена близост до Мол Русе и фирма "Аристон", който ще се превърне в модерен закрит плувен комплекс, вече се разчиства и се подготвя за строителни дейности. Първият етап от процедурата започна преди дни със събарянето на две постройки, които са освидетелствани от комисия. През последните години в изоставените тухлени къщи се събираха клошари, имаше и пожари. В момента се проверяват конструкции на сгради и складове, като след тяхното освидетелстване и те ще бъдат премахнати поетапно. След това теренът ще се разчисти от отпадъците, като всички строителни материали - тухли, керемиди, тротоарни плочи и други, които биха могли да се използват повторно, се отделят, описват и предават с протокол в общинско предприятие "Комунални дейности", а след това ще се разпределят към нуждаещите се. 
Междувременно тече и проектирането на плувния комплекс, като то е възложено на софийската фирма "Арх-И". Теренът на бул. "Липник", върху който ще се изгради покритият басейн, е с площ 25 635 кв.м. В сградата ще има приемна зона с кафене, а трибуната с около 300 седящи места ще бъде с размери 21/25 метра. Басейнът ще е с осем коридора с ширина 2,5 м, съобразен с изискванията на Международна федерация по плувните спортове. Предвидени са също състезателно оборудване, филтрационни системи и инсталация за подгряване на водата.
Освен проектирането на модерния плувен комплекс софийската фирма "Арх-И" има ангажимент да изработи проект и за ремонт на закрития гребен басейн в спортна база "Ялта". В момента в помещението, където е басейнът за тренировки, няма вентилация и покривна изолация. Вследствие на това се образува конденз и стените и таванът са пропити с влага. Електрическата, водопроводната и отоплителната инсталации са стари и амортизирани и е нужно да се подменят. Ще се направи ново дъно на басейна, ще има хидроизолиращо фолио и покривало. За изготвянето на проектите за двата обекта са предвидени 53 000 лева.