Знак за паркомясто за инвалид е напът да предизвика междусъседска война, след като шофьор отнесе акт за 200 лева, защото паркирал на въпросното място, което обаче реално не е обозначено като такова. Проблемната ситуация е от паркинга пред блок 44 в квартал "Здравец", където след искане на инвалид общинските служители на "Комунални дейности" са монтирали знак за запазено място. Впоследствие обаче знакът е преместен, като дори е вързан с тел към осветителна лампа.
По думите на мъжа с увреждания, резервирал си паркомясто със знак, той е паднал. Съседи обаче твърдят, че знакът е изтръгнат от същия този мъж и е поставен на място, което той сам си е определил като негова собственост. 
Чувства се господар на целия паркинг и е вързал знака към осветителната лампа. Там спира мой роднина и му съставиха акт за 200 лева, след като въпросният мъж се обади на тел.112, и така реално истинският нарушител не е наказан, разказаха живеещи в блока, които също използват паркинга. В момента потърпевшите обжалват съставения акт, тъй като преместеният знак не прави мястото инвалидно.
Проверка на място вчера обаче показа, че въпросният знак за инвалидно място вероятно отново е преместен - може би на първоначалното си място.
А иначе специални указателни знаци, които пазят места на инвалиди има в паркингите пред голяма част от жилищните блокове. Всеки месец в общината постъпват между 10 и 15 заявления за поставяне на такъв знак, като те се разглеждат на заседание на общинската комисия по организация и безопасност на движението. Положително становище се дава при наличие на обособен общински паркинг в района на жилищния блок. Специално обозначените места за паркиране на хора с увреждания са около 370, като от тях над 340 са по паркингите в кварталите, за да се ползват по местоживеене, а останалите са в платената зона в централната градска част.