Дълго отлаганото строителство край плажа Корал, един от трите в България обявени за природосъобразни, вече може да започне на един от терените зад пясъка. Това се разбра от решение на Върховния административен съд, с което се отменя забраната за изграждане на туристически комплекс на площ от 45 дка. до плажната ивица и не подлежи на обжалване..

Инвеститор на проекта е "Прайм пропърти БГ" АДСИЦ, за който стои хотелиерът и собственик на казина Сава Чоролеев.

ВАС всъщност потвърждава решението на административния съд в Бургас, който отмени заповедта на прокуратурата от 2009 г. за строителство на плажа. Тя бе издадена въз основа на жалба от РИОСВ-Бургас заради липса на екоеценка и за съвместимост според Закона за биологичното разнообразие.

Според върховните магистрати теренът на ваканционното селище "Корал резиденс" попадал в урбанизирана територия с влязъл в сила ПУП. Освен това липсвали доказателства за наличието на дюни и не била необходима оценка за въздействие и екологична съвместимост. В мотивите на съда е посочено още, че територията за инвестиция съвпадала с ОУП на Царево, в който е предвидена рекреационна устройствена зона, допускаща курорт и съпътстващи дейности.

Действащ устройствен план обаче още няма, тъй като старият от 2014 г. е спрян, а новият още не е получил одобрение. Според кадастралните карти дюни наистина няма, но тъй като имотът е в зона А разрешеното строителство с плътност 20 на сто, кинт на застояване до 0,5 и 70% озелена площ.

Според местни решението на съда може да отпуши още спрени проекти край плажа Корал.

"Официалната позиция на общината е, че не коментира решение на съда", заяви кметът на Царево Георги Лапчев.

Имотът на "Прайм пропърти БГ" е в съседство с терена на испанската компания "Ибердрола", която също възнамерява да строи ваканционно селище и загради парцела си с ограда, за да спре превръщането му през лятото в незаконен къмпинг.