Самоосигуряващите се лица - платци на доходи по извънтрудови правоотношения, както и физически лица, получатели на доходи, за които са задължени да удържат и внесат данък, за последен път този месец имат право да използват хартиен носител, за да подадат декларацията за дължими данъци образец 4001. При следващото деклариране през месец април за доходите от първото тримесечие на 2019 г. и занапред те вече ще са задължени да правят това само по електронен път с електронен подпис или ПИК, съобщиха от НАП-Русе. 
Досега в регионалния офис на приходната агенция са получени 1741 от тези декларации, като само 9 от тях са на хартиен формуляр, което подсказва, че голяма част от самоосигуряващите се лица вече се ориентират към електронно подаване. Земеделските производители също трябва да подават декларацията, ако са реализирали селскостопанска продукция или са получили субсидии, т.е. имат приходи от дейността.
До 31 януари тази година самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от НАП. Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд "Пенсии на държавното обществено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд "Общо заболяване и майчинство".
Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 януари 2019 г., физическите лица могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация, но не повече от 500 лв. Допълнително условие за ползване на отстъпката е гражданите да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне до 31 януари 2019 г. 
Най-бързо и лесно декларацията се подава по интернет с персонален идентификационен код. Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите e 30 април 2019 г.