Самоосигуряващите се вече могат да подават по интернет с безплатния персонален идентификационен код декларациите си за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на дейност, съобщиха вчера от НАП. Новата услуга облекчава значително над 300 000 българи, на които вече няма да се налага да посещават приходната агенция в подобни случаи.
Декларацията се подава в 7-дневен срок от започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудовата дейност. С тази декларация самоосигуряващите се определят и вида на осигуряването си. Със същия документ се декларира и прекъсване или прекратяване на трудовата дейност, което е основание самоосигуряващите се да спрат да внасят осигурителни вноски за периода, в който не осъществяват трудова дейност, поясняват от НАП. 
Този вид декларации могат да се подават по интернет за периоди след началото на 2015 г.