Политическата система в България работи за богатите, смятат 71% от българите. Това сочат данните от национално представително проучване, осъществено от агенция АФИС в периода 14-19 януари 2019 г.
Запитани дали имущественото неравенство в България нараства или намалява, близо 63% или почти две трети от гражданите на България отговарят, че то се увеличава. Само 7% са на обратното мнение. А всеки четвърти (26%) предполага, че социалните разлики остават на същото ниво. Според проучването раздалечаването между българите в материалното измерение има връзка с политическата обстановка и с доверието към институциите в страната.
Възприятието за растящо неравенство е обратно пропорционално на доходите, твърдят от АФИС. Сред хората с до 150 лв. месечно на човек от домакинството, нагласата, че неравенството расте, обхваща далеч по-голям дял отколкото е средният за страната - 81%. В тази подоходна категория само 10% смятат, че различията остават на същото ниво и нито един (0%) не  споделя мнението, че имуществената ножица се затваря, показват още резултатите от изследването.
Ръст на неравенството у нас, включително и в Русенско, показва и официалната статистика. По последните й данни за 2017 г. отношението между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от домакинствата в Русе е 5.4 пъти. Година по-рано разликата е 4.8 пъти, през 2015 г. - 4.5 пъти, а през 2014 г. - 4.2 пъти.
Коефициентът на Джини, който е най-използваният в света за определяне на разликата между благосъстоянието на бедните и богатите в едно общество, показва същата тенденция за увеличаване на неравенството. За Русе той е 30.1, което е под средното за страната. За последните 3 години обаче индикаторът се покачва с 3.9 пункта.