От старта на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ бизнесът в Русенска област е успял да класира за финансиране 88 проекта на стойност 105 млн. лева. Това показва справка в сайта на програмата за изпълнените и течащите в момента проекти. 63 милиона лева е стойността на полученото финансиране, останалите средства са осигурени от самите компании. 
82 от всичките 88 инвестиции и 93% от финансирането са насочени към фирми в община Русе - нещо съвсем очаквано предвид това, че най-големите компании са съсредоточени в областния център. В половината общини от областта - Ветово, Борово, Две могили и Ценово, няма нито един класиран проект. В Бяла е един - на „Екон 91“ за 2,5 млн. лева. В Иваново са два за общо под 1 млн. лева, а в Сливо поле - три за около 1,5 млн. лева.
Най-големият бенефициент е производителят на алуминиеви части за автомобили „Монтюпе“ /по два проекта за общо 8,4 млн. лева/, „Топ ман“, „Доминекс Про“, „Дунав прес“, „ЕМЦ Дистрибюшън“, „Лубрика“, „Мегахим“, „Найден Киров“. Най-голяма част от инвестициите са за подобряване на енергийната ефективност и увеличаване на производствения капацитет.
ОП „Иновации и конкурентоспособност“ е безспорно най-директно насочената към подпомагане на бизнеса, тъй като предприятията могат да получат еврофинансиране за закупуване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи. До момента от нея успяват да се възползват най-вече големите фирми, на които допълнителният ресурс помага да станат още по-големи. Шанс за по-малките фирми дава течащата в момента процедура за „Подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия“. По нея минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект е 100 000 лв., а максималният до 1 млн лв. в зависимост от  категорията на предприятието.