Разкриване на допълнителни работни места и оптимизиране на работния процес, за да се постигне максималният планиран капацитет на инсталацията за сепариране на твърди битови отпадъци планира "Топлофикация Русе". Енергийната компания изгради съоръжението в партньорство с община Русе. Това е един от добрите примери за публично-частно партньорство и води до намаляване на отпадъците за депониране за сметка на тези, които са годни за изгаряне в котлите на ТЕЦ-а, превръщайки по този начин боклука в част от веригата за производство на електро- и топлоенергия.
Планираме и да осъществим някои допълнителни модификации и подобрения, които ще ни позволяват да увеличим капацитета на захранване. В проекта ни е заложено и в най-скоро време да изградим и монтираме специализирано видеонаблюдение на територията на целия обект, разказва ръководителят на работещата от два месеца сепарираща инсталация Йордан Георгиев.
В момента на работа в нея е назначен около половината от планирания персонал. Работната седмица е петдневна в едносменен режим, но договорът за създаването й предвижда при постигане на пълния капацитет да се премине към седемдневна работна седмица и двусменен режим. 
Когато достигнем капацитета, който сме заложили в плановете за развитие на цялостния проект за сепариращата инсталация за твърди битови отпадъци, ще започне процедура по търсене и назначаване на още една смяна работен персонал, в която ще бъдат включени началник смяна, механик, фадромист, мотокарист и допълнително сепаратори. Нашите планове са през настоящата година на входа на съоръжението да постъпят голяма част от отпадъците от Русе и района около града, посочи Георгиев.