Крайно спестовно са се движили дейностите в сферата на туризма през миналата година, сочи отчетът, който ще бъде обсъждан и гласуван на следващото заседание на Общинския съвет през февруари. От всичките заложени в общинската програма за различните събития през 2018-а 191 750 лева са изразходвани реално 122 233.22 лева, а останалите 69 516.18 лв. не са били похарчени. 
В различните пера са били икономисани различни по обем суми. Най-много са спестените от раздела за издръжка на туристическия информационен център и за рекламни брошури и туристически карти - от заложените в бюджета 33 750 лева са похарчени 13 188 лева, а остатъкът възлиза на 20 562 лв. Следва разделът със събития с местно значение - там влизат кулинарни фестивали, националната джаз среща, уъркшопи, Биг Бенд парад, ретропарад на автомобили и прочие. От всичките предвидени 40 000 лева са били похарчени едва половината, а остатъкът е 19 212.43 лева. 
Другата по-голяма сума, която е останала неизхарчена, е била предназначена за традиционното изложение „Уикенд туризъм“ - там от всичките 33 000 лева неизразходвани са останали 18 430 лева и 43 стотинки. По-малък е остатъкът от средствата, предвидени за включването на Русе в национални и международни изложения и за реклама в различни печатни и електронни издания извън града - остатъкът е равен на 9518.57 лева. Почти всички предвидени средства е усвоил обаче Русенският карнавал - там след провеждането му от 30-те хиляди лева са останали само скромните 465 лева и 89 стотинки.
Интересно е, че на фона на тези впечатляващи икономисани суми бюджетът за реализиране на общинската туристическа програма остава в почти същите финансови параметри - общата сума за дейностите в четирите раздела е 186 000 лева. Реално това намаление се отразява единствено на туристическите карти и брошурки, където са заложени само 20 хиляди лева /пак със 7 хиляди повече от изхарченото преди година!/ 
Нещо повече. Тъкмо там, където за миналата година са регистрирани най-големите спестявания, сега сумите са завишени - 52 000 лева /вместо предишните 50 000/ са предвидени за събитията с местно значение, 51 000 /вместо 45 000/ - за туристически борси изложения. Само за „Уикенд туризъм“ и за карнавала сумите остават непроменени - съответно 33 и 30 хиляди.