Соченият като един от основните замърсители на въздуха в Русе - заводът за автомобилни части „Mонтюпе“, има намерение да изгради малка пречиствателна станция за водите, които ще се отделят при работата на предвидените за изграждане биофилтри. Поставянето на трите биофилтъра, които трябва да предотвратят изпускането на вредни емисии в атмосферата, всъщност е един от финалните етапи на инвестиционната програма на завода за решение на екологичните проблеми. Самите съоръжения отделят минимално количество отпадни води, които ще се заустват в колектор „България“.  Пречиствателното съоръжение ще се изгражда именно, за да се пречиства тази вода, преди да се заусти.
От „Монтюпе“ обявиха инвестиционното си намерение, очаква се екоинспекцията да се произнесе по него. Малката пречиствателна станция ще е с механично и биологично стъпало за пречистване на отпадните води от биофилтрите, които ще улавят всички емисии в работната среда.