Спортното игрище до блок "Метеор" в непосредствена близост до натоварената улица "Доростол", което създаваше предпоставка за инциденти, ще бъде обезопасено. Работници се заеха вчера с поставянето на по-висока ограда, като по този начин ще се ограничи излизането на топката. Оградната мрежа ще бъде удължена, като с тази мярка ще се избегнат рискови ситуации както за децата, които хукват да гонят топките по натоварената улица, така и за водачите на автомобилите. За поставянето на по-висока ограда на игрището настояваха и живеещите в блоковете наоколо, които пък бяха под постоянна обсада на прелитащите извън него топки.