Има ли незаконни постройки в ромските махали в Русе, прави ли общината проверки и има ли започнати процедури за премахването на такива сгради? Тези въпроси, както и темата за циганската интеграция, са подготвили в свои питания до кмета Пламен Стоилов общинските съветници от ВМРО Иво Пазарджиев и Нина Крушева. Повод за това е поредната вълна на агресия и нападения на роми над полицаи, военни, лекари и възрастни хора, като от ВМРО настояват за повече адекватност.
Съветниците се интересуват дали има незаконни постройки конкретно в „Селеметя“, „Тракцията“, „Трите гълъба“ и отсечката от гробищния парк в „Чародейка“ към Касева чешма, както и има ли наложени административни наказания от 2015 година до момента. Честа практика е да не се заплаща за консумираната електрическа енергия и вода. Така тази част от циганите бива привилегирована за сметка на съвестните данъкоплатци, коментира Пазарджиев. 
Според общинските съветници на ВМРО неграмотността и ранното отпадане на децата от образователната система са сред основните фактори за увеличената битова престъпност в страната. В тази връзка Крушева иска да разбере точната бройка на децата, които са навършили години за започване на училище към 15 септември 2018 година, но въпреки това не са записани в първи клас. Тя се интересува също колко са отпадналите от системата преди навършване на 16 години ученици и съответно какви административно-наказателни мерки са предприети за техните родители. Крушева иска също информация за последните пет години, както и какви мерки е предприела общината в тази посока.