Идеята на финансовото министерство за събуждане на т. нар. "спящи" акции от масовата приватизация разбуди и позаспалата покрай скуката на фондовата борса инвестиционна общност. Проектът бе рязко разкритикуван от бизнеса в лицето на Българската стопанска камара. Масовата реакция на борсовите играчи обаче беше по-умерена - според тях вкарването на всички книжа в един фонд е много добра идея. Само в случай обаче, че отпадне финалът на инициативата - национализация на непотърсени в срок от 5 години книжа.
Концепцията на МФ доразвива стара идея за справяне с т.нар. спящи книжа, които не са търгувани и потърсени от собствениците им с години. Според идеята, следва да се създаде фонд, който да поеме акциите, а в замяна техните собственици да придобият дялове във фонда. 
Дотук много добре! Десетки, а може би и стотици хиляди българи имат останали някакви акции от масовата приватизация. Какви точно може да се провери на сайта на Централния депозитар на адрес https://ewallet.csd-bg.bg, като за справката може да се ползва издаден от НАП Персонален идентификационен код /ПИК/ или електронен подпис. Проблемът е, че в повечето случаи някогашните инвестиционни бонове от боновата книжка са се превърнали в акции на 5-6 фирми, всяка от които струваща по 5-6 лева. И продажбата им на практика е невъзможна, защото трябва да платиш на посредника по 20-30 лева за всяка продажба. А някои дружества вече са непублични и за тях търсенето е много ограничено, а борсова цена липсва. Обединението им в един фонд ще направи осребряването на тези активи много по-лесно и вероятно повечето хора биха се възползвали от такава възможност.
Проектът на МФ обаче предвижда ако в срок от 5 години акциите бъдат непотърсени - фондът да ги продаде, а парите да влязат в Сребърния фонд. И за това - категорично не! Тази идея означава, че държавата ще получи право да национализира частна собственост, което не само е несправедливо, но и вероятно противоречи на конституцията.