Министерството на отбраната търси български граждани, желаещи да преминат начална и специална военна подготовка, за да се запознаят със задълженията на войниците. За времето на обучението на кандидатите ще бъде осигурено настаняване, хранене и униформено облекло, безплатно медицинско обслужване и задължително застраховане. Желаещите да участват в курса по начална военна подготовка трябва да са пълнолетни български граждани, да са годни физически и психически за военна служба и да не са осъждани. Организирани са пет курса в Единния център за начална военна подготовка в Плевен, в Националния военен университет "Васил Левски" във Велико Търново и в Шумен и във Висшето военноморско училище във Варна.
Обучението по специална военна подготовка се провежда само с български граждани, които успешно са завършили обучението в курса по начална военна подготовка. Има организирани четири курса в Националния военен университет "Васил Левски" във Велико Търново и в Шумен и във Висшето военноморско училище във Варна. Мераклиите, които искат да участват в курсовете по военна подготовка, могат да подадат документи във Военно окръжие - Русе на ул. "Княжеска" 8, а информация за периода на обучение и сроковете може да получат на тел.:082/834 817, както и на сайтовете на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.