Подписка за провеждане на референдум за чиста околна среда с над 15 200 подписа ще бъде внесена в хартиен и електронен вид в общинския съвет на 25 януари, след което ще бъде изпратена в гражданския регистър ГРАО. Там ще бъде извършена проверка, за да се установи дали данните са вписани коректно и дали е постигнат необходимият брой гласове. Ако това е така, председателят на общинския съвет в едномесечен срок трябва да насрочи сесия за определяне на датата за допитването. В този период следва да се произнесат и постоянните комисии. Ще се прецени дали поставените въпроси /публикуваме ги отделно/ са от компетентността на общинския съвет.
Първите коментари на  общински юристи вчера бяха, че така зададени, въпросите не са издържани юридически. Общинският съвет може с мотивирано решение да отхвърли искането за референдум.
Не вярваме общинският съвет в тази изборна година да откаже провеждането на референдум, казаха от инициативния комитет, който три месеца беше ангажиран със събирането на подписите. 
Оттам посочиха, че до момента 15 200 души са се подписали, като се очаква да се съберат още поне 1000 подписа до 22 януари. 
Подписаните са повече от необходимите 10% от избирателите, които съгласно избирателните списъци от последните местни избори са 145 000 души. Преди две седмици започнахме да обработваме подписите и да ги въвеждаме в електронен вид, като до момента са въведени данните на 11 000 души. Около 7% от подписалите се отпадат, а основните причини за това са, че са се подписали на няколко места или са с настоящ и постоянен адрес в населени места извън общината, обясниха инициаторите.

Въпросите
- Искате ли Общински съвет-Русе да приеме наредба, с която да забрани строежа и експлоатацията на предприятия, които отделят в атмосферата вредни емисии и миризми?
- Искате ли около производствените зони да бъде изграден зелен пояс от дългогодишна растителност?
- Искате ли дейностите: озеленяване и поддържане на зелените площи, почистване на обществените места,  ремонт на общинска собственост да се извършват само от община Русе без възлагане на други изпълнители?
- Искате ли пречистването на питейната вода да се извършва по метод без хлор и хлорни съединения?