Точно в 10 ч в неделя от двора на читалище "Просвета" в Кошов ще потегли шумна и пъстра процесия, водена от чудноватото "животно" на име Татунчо. Така за поредна година ще оживее един от уникалните български обичаи, кошовският Джамал, който преди 9 години бе вписан в списъка на "Живите човешки съкровища" на ЮНЕСКО. 
Шествието с маскирани мъже, които удрят в такт дървените саби и припяват "А Татуна, Татуна, тази влашка кратуна...", ще обиколи селото и ще представи целия колоритен ритуал, призван да гарантира здравето и благополучието на жителите на Кошов. В него ще участва и кметът на селото Михаил Маринов, който традиционно се включва в обичая, изпълнявайки ролята на... кмета!