В общинския бюджет за 2019 г. са заложени 150 000 лева за пилотен проект за монтиране на филтри и инсталации за пречистване при изгаряне на твърдо гориво. Това съобщи кметът Пламен Стоилов по време на общественото обсъждане на проекта за финансовата рамка на община Русе, което се проведе във вторник вечерта в Пленарна зала. Екологичната тема беше сред най-обсъжданите, като кметът заяви, че това е основен приоритет в управленската му програма.  
"Планираме пилотно да стартира проект, който да бъде реализиран в най-замърсения район, който ще бъде определен на базата на мониторинг, за да проверим ефекта от подмяната на горивните инсталации и монтирането на филтри. Наред с това общината е партньор по проект за чистота на въздуха по програма "Лайф" заедно със София, Бургас, Стара Загора, Велико Търново и Монтана. Предвидено е пилотно тестване на схемата за подмяна на горивните инсталации на 80 русенски домакинства, пилотно закупуване и монтиране експериментално на електростатични филтри за фини прахови частици. В момента на финала е проучването за определяне на замърсен район в града, като ще се направи регистър на пушещите и замърсяващи сгради, които бълват камари дим, защото горят твърди отпадъци", обясни кметът. 
Същевременно ще бъде изключително засилен контролът по отношение на горенето на твърдите горива, които се използват за битовото отопление. Стоилов благодари на всички граждани, които подават конкретни сигнали за блок или къща и обясни, че веднага съвместна група на служители от отдел "Екология" и РИОСВ отиват на място, предупреждават, след което санкционират. 
"По проблемите с въздуха ще бъда безкомпромисен и призовавам да има една нетърпимост от всички граждани. Докато аз съм кмет, в Русе няма да стъпи производство, което замърсява. Управлението на един град го разбирам като работа на хора, обединени всички заедно, без да има партийно разделение. Общинска администрация е доказала, че е изцяло отворена", каза още Стоилов. 
Той адмирира проведеното от обединението на жените социалистки в Русе анкетно проучване сред близо 1600 граждани, което представя част от основните проблеми и искания на русенци. Те са свързани с предприемането на категорични мерки за чист въздух, ремонт на улици и тротоари, подновяване на автобусите и тролейбусите, поставяне на осветление и други. "Много добра работа, напипани са точно проблемите. Това е един независим мониторинг. Ще проведем среща, ще ви информирам пункт по пункт какво се прави и ще обсъдим едно по-дългосрочно сътрудничество", обърна се Стоилов към Димитринка Маринова, която е една от организаторките на анкетата. Кметът благодари и на депутатите от БСП, които оказват подкрепа с питанията си по екологичната тема към министъра на околната среда и водите Нено Димов.
Чистотата, облагородяването на междублоковите пространства, ремонтът на улици, изграждането на осветление, състоянието на гробищните паркове също бяха сред обсъдените теми. Тази година по-активно ще се работи по благоустрояването в кварталите "Дружба", "Здравец-север" и "Чародейка", а 9 района ще бъдат с изградено ново улично осветление. 
Бюджетът за 2019 година е най-големият в историята на община Русе, това е бюджет на една силна община, който позволява да се изпълнява успешно както инвестиционната програма, така и програмите за социални дейности, здравеопазване, образование, екология, култура и всичко останало, което налага Русе като безспорен регионален и национален лидер, каза кметът Пламен Стоилов.