Близо една трета от домакинствата в Русенска област нямат достъп до интернет вкъщи. С глобалната мрежа са свързани 71.9% при средно 72.1% за страната. Това показват резултатите от проведеното изследване на Националния статистически институт. 
Данните са актуални за 2018 година. Спрямо предходната по този показател за областта е отбелязан спад от 1.1 процента. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет областта се нарежда на девето място в страната и запазва първата си позиция в рамките на Северен централен район.
През 2018-а 61.7% от хората в областта на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично през свободното си време или по време на работа. Спрямо предходната година е регистриран спад от 4.9 процента. Жените са малко по-активни при регулярното използване на Мрежата - техният относителен дял е 63.7%, при 59.5% за мъжете.
92.7% от висшистите редовно използват интернет. За хората със средно образование този дял е 60.4%, а при тези с основно или по-ниско образование - 31.8%.
Относителният дял на хората, използващи глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация и местното самоуправление през последните 12 месеца, е 15.5% при 22.2% средно за страната. В рамките на Северен централен район обаче областта се нарежда на първо място по този показател.