Още една пенсионерка се прости с изгладуваните си и изстудувани левчета с наивната вяра, че помага на полицията да залови телефонни измамници.
75-годишната жена е атакувана на домашния си номер в четвъртък следобед от мъж, представил се за служител в несъществуващото Трето районно управление в Русе и започнал традиционната обработка, че МВР има нужда от помощ - всичките й пари, за за може телефонните измамници, които я били включили в списъка си, да бъдат заловени с веществени доказателства, които веднага ще бъдат донесени вкъщи.
След това лъжите потекли по банален сценарий, довел в крайна сметка до изкопчване на точния адрес на жертвата и нареждането да сложи спестените си 4800 лева в торбичка и да ги остави в тревата пред отсрещния блок.
Всичко било изпълнено добросъвестно, а когато до вечерта никой не се обадил да й върне парите, жената потърсила МВР.