Община Русе не е кандидатствала по процедурата за мерки за подобряване на чистотата на въздуха на оперативна програма "Околна среда" и не се очаква да подаде проектно предложение, тъй като не е допустим кандидат. Допустимите кандидати по обявената процедура са седем общини, които отговарят едновременно на трите критерии за допустимост и на трите за качество. 
Община Русе не отговаря на два от критериите - в общинската програма липсва мярка за подмяна на печки на твърдо гориво, а при критериите за качество в програмата не са заложени регулаторни мерки. Това каза екоминистър Нено Димов на вчерашния парламентарен контрол, след като депутатите от БСП Пенчо Милков, Георги Стоилов и Крум Зарков попитаха защо Русе е сред общините, които са с отрязан достъп до евросредствата за чист въздух. 
През декември Министерството на околната среда и водите обяви общини, които ще получат безвъзмездно финансиране на стойност над 111 милиона лева за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Парите са по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, а Русе не е сред тези общини, въпреки че тук една от главните обществени теми са всекидневно дишаните отрови. 
Наясно сте с тежката ситуация с въздуха в Русе, която предизвика сериозно обществено недоволство. Въздухът в Русе е предпоставка за сериозни заболявания, за лошо качество на живот на съгражданите ни, подчертаха депутатите. Те поискаха да разберат какви са критериите и условията за определяне на градовете, които ще получат средства, както и дали съществува друга възможност община Русе да кандидатства за получаване на целеви средства за подобряване на качеството на въздуха. 
Димов посочи, че министерството е обявило процедурата по кандидатстване на 5 декември, като допустимите бенефициенти са дефинирани въз основа на извършена оценка по 6 критерия - три са за допустимост и три са за качество. Критериите за допустимост са налична и актуална, което означава действаща в момента и одобрена от общинския съвет общинска програма за качествотво на въздуха. В програмата битовото отопление да е идентифицирано като основен източник на замърсяване и да са предвидени мерки за подмяна на стационарни неефективни отоплителни устройства на твърдо гориво, дърва и въглища. Критериите за качество са общият брой на превишенията на нормите на средногодишните и средноденонощните нива на прахови частици за периода 2011-2017 да надвишава средния, изчислен за всички 25 общини с нарушено качество на въздуха, както и делът на засегнатото население в съответната община да надвишава средния за всички 25 общини. Третият критерий е в общинската програма за качеството на въздуха да са заложени регулаторни мерки, обясни екоминистърът. 
Според министъра, който след нестихващите вълнения заради редовните обгазявания на Русе неотдавна лично откри в града единствената в страната станция за измерване на миризми, за да може да се извади максимален резултат, трябвало усилията да се съсредоточат върху определени общини. Те пък щели да послужат като модел за доказване на финансирането на останалите общини в следващия програмен период, когато той я е министър, я не. 
В процес на изпълнение на проектите е възможно да бъдат генерирани спестявания, които да позволят да бъдат подкрепени и други общини с нарушено качество на въздуха със средства по ОПОС. Отчитайки значимосттта на проблема с качеството на въздуха, министерството залага тази тема като една от водещите по време на преговорите за следващия програмен период, каза още Димов. Той посочи, че ОПОС не е единственият източник на финансиране, когато става дума за замърсяване на въздуха. Като пример даде програмите „Life“ и „Desire“ и допълни, че местната власт трябва да търси алтернативни източници на финансиране. 
Пенчо Милков подчерта, че в Русе е била остра реакцията и на гражданите, и на медиите за това, че общината не фигурира в списъка на одобрените градове. Надявам се вашият отговор, който внесе яснота за критериите за допустимост, да стане предпоставка за оптимизиране на общинската програма за качество на въздуха, за да бъдат получавани средства по оперативната програма. В Русе имаме работа за извървяване по отношение на общинската програма и следва да се използва всяка една възможност, когато гражданите дишат мръсен въздух. Когато една община има сериозен проблем с въздуха, според мен трябва самото министерство да подпомага при несъответствия в критериите, за да стигнат в крайна сметка парите точно до нуждаещите се. Приканвам ви, когато има такава възможност и общините не са изрядни, те да получават и методическа подкрепа от администрацията на министерството, каза още русенският депутат.