Голяма част от планираните за изминалата година продажби остават в плана за приватизация на общинска собственост през 2019-а. Отново поради липса на инвеститорски интерес повечето имоти ще си търсят за пореден път потенциални купувачи. Всъщност от годишния план за 2018 са реализирани само три приватизационни сделки на обща стойност 232 000 лв. Инвеститори са проявили интерес към магазинчета на ул. "Николаевска" 54, на ул. "Бабуна планина" 17 в кв. "Здравец-север" и офис на ул. "Борисова" 49. Предстои да бъде финализирана и още една, четвърта сделка, която е за имот в Източна промишлена зона. За нея се очаква да бъде сключен приватизационен договор на стойност 839 063 без ДДС.
Най-голяма сделка за 2019 отново се очаква да е за сградите, включени в бившия хлебозавод на ул. "Потсдам" 1, оценени за близо 4,5 милиона лева. Другите два имота, които прескачат в новата година, са в Индустрилния парк, като те ще се продават за 990 000 и 31 800 лева. Купувачи ще се търсят също за бившата фурна в ДЗС, като от нея се очакват приходи в размер на 75 500 лв, както и за бившата поликлиника в Тетово, която е оценена за 270 000 лв. В плана за приватизация за пореден път е включен бившият цветарски магазин на "Паркстрой" до Американското пазарче, за който са планирани приходи от 80 150 лв. Общината ще се опита да продаде и бившето магазинче на алея "Бели брези" 10 в кв. "Здравец", откъдето се очакват 60 000 лв., както и магазин в блок "Първа пролет", оценен на 239 000 лв. В плана за приватизация са и 560 акции от капитала на "Агропродукт" с начална тръжна цена 57 500 лв. За продажба ще бъде предложен също магазин на ул. "Борисова" 51, част от нежилищен имот в блок 5 в кв. "Дружба 2" и сграда за търговия на ул. "Доростол" 106. И за трите имота очакваните приходи ще се определят след изготвянето на оценка от лицензиран оценител.