Две трети от работодателите у нас ще търсят нови служители през 2019 година, сочи проучване на Агенцията по заетостта, в което са включени мненията на близо 6000 фирми. Компаниите в България ще търсят както висококвалифицирани служители, така и такива с по-ниска квалификация.
От една страна сред най-търсените експерти или служители със специфична правоспособност влизат шофьорите на първо място, следвани от инженери, специалисти в здравеопазването и образованието.
В другата група най-голям глад на кадри има при машинните оператори, продавач-консултантите, шивачите, строителите и готвачите.
Изчисленията показват, че през следващите 12 месеца ще има места за наемането на повече от 1000 машинни оператори и над 5600 шофьори.
В документа се разглежда още нуждата от служители през следващите 3 години. По-голямата част от компаниите или три четвърти от тях посочват, че ще имат нужда от 30 хиляди души с висше образование. На първо място ще се търсят инженери по електротехника, електроника и автоматика.
От друга страна най-малко работа ще има за завършилите право и химични технологии. 
След три години бизнесът ще търси да назначи и 80 хиляди души със средно образование, предимно за производство на текстил, облекло, обувки.