Близо 700 000 лева от наеми на земеделски земи очаква през 2019 година община Ценово, стана ясно на общественото обсъждане на програмата за управление на общинска собственост.
Именно земеделските земи са един от основните източници на приходи в бюджета на общината, като по тази причина вече осма година не се предвижда общински поземлен фонд да се предлага за продажба. До средата на годината се очаква да бъдат предоставени под аренда близо 3200 декара земя. 
За срок от една година пък ще бъдат отдадени под наем 16 820 декара мери и пасища, като ще се предоставят и площи за отглеждане на трайни насаждения. 
Предстои продажбата и на незастроени дворни места, които са собственост на общината. 
Програмата за управлението на общинска собственост ще бъде гласувана от общинските съветници на следващата сесия.