Претенциите на семейства в затруднено положение и без собствен дом, които са на опашката за общински покрив, не спират. Почти всички, които чакат ред за настаняване под наем в общински жилища през 2019, имат определени желания за мястото на квартирата. Последният случай е от миналия месец, когато от комисията за настаняване са поканили четири големи семейства с жилищни нужди, но те са отказали тристаен апартамент, защото бил в "Чародейка". Едва петото семейство се съгласило да живее на третия етаж в блок в крайния квартал. 
Това не е единственият подобен случай, има откази дори заради липса на спирка, паркинг и други изисквания. В същото време в списъка на чакащите общинска квартира тази година има 111 семейства, като повечето предпочитат жилища в центъра и избягват "Дружба" и "Чародейка". Сред чакащите за общински покрив има 36 самотно живеещи, 37 двучленни, 28 тричленни, 9 четиричленни и едно петчленно семейство. Проектосписъкът на домакинствата, които подлежат на настаняване под наен в общински жилища, е публикуван на сайта на общината, а възражения по него могат да бъдат направени до кмета Пламен Стоилов до две седмици. Очаква се да бъдат получени около 120 възражения от граждани срещу списъка. Те ще бъдат разгледани в края на януари от специална комисия по настаняване, след което ще бъде оформен и гласуван окончателният списък, по който ще става настаняването. 
Общинският фонд включва над 1500 апартамента и около 160 къщи, като по-голямата част от тях са в кварталите "Дружба" и "Чародейка". Окончателният списък на стопанисваните жилища се изготвя и ще бъде внесен за гласуване в общинския съвет. През 2019 ще бъдат застраховани 278 общински жилища, тъй като има голям риск от пожари и наводнения, а при подобно събитие в почти 100% от случаите имотът не може да се възстанови и се освидетелства като негоден за обитаване. Сред имотите са 143 общински къщи, които са най-амортизираният сграден фонд на общината, а определената им наемна цена е най-ниска и в тях се настаняват семейства в тежко социално положение и с изключително ниски доходи. Подобно е положението и с имотите от резервния фонд, от които 135 жилища ще бъдат застраховани. Отоплението в тях често е на твърдо гориво - дърва или въглища, което създава предпоставки за възникване на пожари.