- Г-жо Георгиева, как приключва годината за образователната система в Русенска област?
- Учебните заведения на територията на областта работят нормално. Приемът на ученици за учебната 2018/2019 година премина без сътресения. 
- През 2018 година бяха избрани нови директори в редица училища. Как се отрази това на дейността им?
- Конкурси за избор на директори бяха проведени на два пъти през отиващата си година. През юни беше проведен конкурс за директори на пет учебни заведения. На конкурса през ноември се проведе избор за седем ръководители на училища. След проведените процедури има избрани директори на шест училища. Единствено училището в село Смирненски няма избран директор и остана с временно изпълняващ длъжността. Към момента всички новоназначени директори работят изключително активно, амбицирани да подобряват дейността на училищата си и да повишават качеството на образованието в тях.
- В града имаше множество коментари, че спечелилите кандидати са изненада за всички, които познават процесите в образованието в Русе. Как ще коментирате това?
- Действително много хора бяха изненадани от избраните директори на учебните заведения. Постарах се да бъдат проведени честни и обективни конкурсни процедури, при които значение имаха професионалните качества на кандидатите. На образователната система са необходими добре подготвени професионалисти, които да милеят за образованието и за децата, които са нашето бъдеще. Партийните и всякакви други пристрастия са част от демократичното общество, но те следва да останат извън училище.
- Как ще коментирате скандалите около МГ „Баба Тонка“? През цялата година имаше напрежение около това учебно заведение. Стигна се дотам, че директорът Митко Кунчев напуска училището. Как ще успокоите напрежението сред русенците, които защитават това учебно заведение?
- Вярно е, че през отиващата си година имаше не скандали, а различие в позициите между РУО и ръководството на МГ „Баба Тонка“. Считам, че взех непопулярни, но правилни управленски решения, защото за мен беше важно да защитя обществения интерес. Аз разбирам емоцията на хората, които са свързани с това учебно заведение. Бивши и настоящи възпитаници и родители са обединени в едно общество, което защитава своето училище, и това е разбираемо. Но своите училища защитават и тези ученици и родители, които не са свързани с МГ „Баба Тонка“. И в този деликатен момент началникът на РУО трябва да намери пресечната точка в интересите на всички и да защитава правата им. През годините станахме свидетели на закриване на професионални гимназии, за които много хора продължават да милеят и съжаляват. Затова беше важно да се направи балансиран план-прием, с който да се защитят всички учебни заведения и да не позволим да се стигне до закриване на някое от училищата в града.
Относно напускането на г-н Митко Кунчев, искам да уточня, че той не напуска училището, а се възползва от възможността, която има за т.нар. ранно пенсиониране. Въпреки различните позиции, които сме имали, считам че Митко Кунчев е човек, който оставя положителна следа в историята на МГ „Баба Тонка“. На 10 декември той подаде заявление за прекратяване на трудовия си договор, считано от 1 януари 2019 година поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Очаквах г-н Кунчев да размисли и да оттегли заявлението си, за да завърши учебната година като директор на училището. Съжалявам, че той не проведе разговор с мен. Неговият монолог вървеше през медиите и социалните мрежи, а аз дълбоко вярвам, че ние като хора, водени от разума, а не от емоциите, можем да проведем разговор за бъдещето на образователната система в община Русе. Считам, че г-н Кунчев като директор с дългогодишен опит можеше да предложи ползотворни решения, които да са приемливи за всички учебни заведения. Вратата на моя кабинет е отворена и аз призовавам г-н Кунчев да проведем този разговор, доказвайки, че колективното благо стои над личните пристрастия и интереси.
- В подкрепа на Митко Кунчев бе разпратено писмо от „Лайънс клуб Русе“ и „Лайънс клуб Русе - Север“, това е прецедент.
- Всъщност, въпросното писмо е изпратено от фирмата на арх.Цвети Русинов и, както разбрах, не е съгласувано с по-голямата част от хората, чиито имена са изписани под него. Считам това за некоректно и безсмислено. Г-н Кунчев не се нуждае от имитация на обществена подкрепа, защото всеки добър директор има такава.
- Кой ще замести Митко Кунчев на овакантения пост?
- Съгласно действащата нормативна уредба, с моя заповед следва да бъде назначен временно изпълняващ длъжността директор, който да ръководи училището до провеждане на конкурс. Считам, че г-н Кунчев не трябваше да напуска училището поне до края на учебната година. От това, което чета в медиите, оставам с впечатлението, че г-н Кунчев е огорчен и обиден. Не е редно никой, който е работил в сферата на образованието дълги години, да изпитва такива чувства при оттеглянето си в пенсия. Намираме се в средата на учебната година. В училището текат усилени ремонти. По мое мнение моментът не е подходящ за смяна на дългогодишен директор като него и се надявам той да е помислил върху това. Г-н Кунчев има какво още да направи за училището, което толкова много обича. Нека обединим усилията си за запазването на емблематичния характер на МГ „Баба Тонка“ - Русе, както и за сформиране на екип, който да поеме управлението след него. 
- Какво ще пожелаете на хората, работещи в сферата на образованието през 2019 година?
- Пожелавам на всички работещи в сферата на образованието много здраве и лично щастие, както и да имат мъдростта да устоят на предизвикателствата, пред които е изправена образователната система в днешно време. 

Иво НИКОЛОВ