Специализирано превозно средство, което да служи за придвижването на хора с увреждания в Русе от дома до работното им място, възнамеряват да потърсят депутатите от ГЕРБ Пламен Нунев и Светлана Ангелова. Те поеха този ангажимент по време на срещата си с младия счетоводител Любен Ганев, който всеки ден изпитва трудности с излизането от апартамента си. Обикновено се налага да повика двама-трима приятели, за да слезе по стълбите, но невинаги те могат да се отзоват навреме, за да отиде той на работа. Нунев и Ангелова подкрепиха желанието на Любен Ганев да бъде полезен на Русе и себе си и се ангажираха да помогнат на младия мъж, както и на други русенци, което ще улесни интеграцията им в обществото.