Д-р Лиляна Йорданова е завършила Медицинския университет във Варна през 2003 година. Веднага след това започва работа като лекар в Спешна помощ в Русе, а година по-късно се прехвърля в Родилно отделение, където работи като лекар-ординатор. През 2009 година д-р Йoрданова защитава специалност „Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина“. Пет години по-късно получава сертификат „Ултразвукова и доплерова диагностика в акушерството“. Д-р Йорданова е част от екипа на АГ комплекса към УМБАЛ „Канев“.

- Д-р Йорданова, феталната морфология е част от ултразвуковото изследване на плода при бременни жени. Кога се препоръчва да се направи и каква е целта на това изследване? 
- Феталната морфология е ултразвуково обстойно изследване на плода за аномалии. Чрез него се прави оценка на състоянието на органите и системите на плода, като се изследват определени параметри. 
- С какво се осъществява морфологията? 
- Морфологията се осъществява с ултразвуков апарат режим 2D, 3D или 4D, но стандартният режим за изследване на органите на плода остава все още 2D. 
- Кога се прави първата фетална морфология? 
- Първата морфология се прави между 11 и 13 гестационна седмица от бременността. Това е и времето, когато се прави и биохимичен скрининг /БХС/. Това е кръвно изследване, което определя риска за раждане на плод с генетични дефекти. 
Биохимичният комбиниран скрининг има за цел да се изчисли рискът на базата на възраст, някои фактори от анамнезата като тютюнопушене, кървене, наследствена обремененост. Отчитат се ултразвукови маркери, към които спадат нухалната транслуценция /течността зад врата на фетуса/, трикуспидалния кръвоток /отток на кръвта през трикуспидалната клапа на сърцето/, наличие или липса на носна кост, кръвоток в дуктус венозус /кръвоносен съд в черния дроб на плода/. 
Комбинираното изследване не е диагностичен, а скринингов метод. Ако при него възникне риск между 1:100 и 1:500, се обсъжда допълнително провеждане на късен биохимичен скрининг. Чувствителността през първото тримесечие от бременността е 90%, през вторите три месеца чувствителността е 60%-85%, а при интегрирания скрининг чувствителността е 90-92%. Както навсякъде, така и при този метод на изследване се допускат грешки, така че фалшиво положителни резултати са около 5%, които при интегрирания риск падат до 2%. 
Важно е да се знае, че в последните години в практиката бяха въведени неинвазивни пренатални тестове за хромозомни аномалии. Такива са Мaterni T21 Plus, Prenatest smart, Panoramа, Tranquility, Vision, Harmony. Генетичният тест изследва свободно циркулиращата фетална ДНК в кръвта на майката и е алтернатива на амниоцентезата. Използва се още PCR-технология, за да се гарантира максимална точност на резултата.
- Има ли последващи изследвания и какво се изследва при тях?
-  Да, има. При втората фетална морфология, която включва периода между 18 и 23 гестационна седмица включително, се прави фетална ехокардиография. 
Третата фетална морфология обхваща от 28 до 32 гестационна седмица и дава представа за темповете на растеж на плода. Тогава се прави доплерово изследване, чрез което се оценява кръвотокът в пъпната артерия и маточните съдове. Важно е да се отбележи, че специалистите по фетална медицина работят в екип с детски специалисти и хирурзи, за да се осигури максимална грижа за засегнатия плод в периода след раждането. 
- Наскоро се върнахте от конгрес в Англия. С какво ви беше полезно участието в него? 
- В края на всяка година FMF - Fetal Medicine Foundation (Фондация по фетално-майчина медицина) организира двудневни срещи, на които се канят международни експерти. Лекторите модерират дискусии и изнасят доклади за напредъка в различни области на феталната медицина. На форума се обсъди скринингов модел за оценка на риска от развитие на прееклампсията. Това е вид усложнение на бременността, при което се развива хипертония и протеинурия с или без поява на генерализирани отоци. Случаите на прееклампсия представляват малък процент от общия брой пациенти - от 5% до 20%, но това усложнение има голямо клинично значение. 
Обсъдени бяха и майчини биохимични маркери за прееклампсия като PLGF-placental growth factor, PAPP-A, както и биохимичният антиангеогенен фактор Flt1-разтворима тирозинкиназа. 
- Разгледани ли бяха някои по-особени случаи при бременни жени?
- Да! На срещата в Лондон се разгледаха и клинични случаи от областта на ехокардиографията и невросонографията. При феталната ехокардиография в детайли се изследват структурите на сърцето и се диагностицират вродени сърдечни дефекти. Оптималният срок за фетална ехокардиография е 18 до 22 гестационна седмица. Някои от сърдечните дефекти подлежат на хирургическо лечение след раждането. Затова е важно да се знае какво е сърдечното заболяване и да се планира лечението след раждането. 
Феталната невросонография има за цел с ултразвук да се направи оценка на феталния мозък, като се прецизира нуждата от магнитен резонанс за изясняване на аномалиите на централната нервна система. 
Поредицата клинични случаи, дискусиите и коментарите, споделеният клиничен опит на форума в Лондон може да бъде в полза на клиничната работа на колегите акушер-гинеколози в ежедневната им практика. Ролята на сонографиста е да заподозре аномалия на плода и да препрати пациентката при съответен друг специалист, който да доуточни аномалията и да предложи план за лечение след раждането на плода. 
Тук е мястото да кажа, че в АГ комплекс Русе екип от опитни колеги работи за осигуряване на максимална грижа за бременните жени. Университетска болница  "Канев" разполага със специалисти по детска хирургия, които извършват операции на новородени деца с диагностицирани проблеми на храносмилателната система. Отделението по неонатология е със статут на междуобластен център и осъществява грижа за пациенти от Разград, Бяла, Тутракан. То разполага с интензивен сектор, в който се отглеждат деца с много ниско тегло и рискови недоносени деца. 
- Каква е статистиката на неонатологията в АГ комплекса за тази година? 
- До днес /вчера-б.а./ през тази година в отделение неонатология са приети 1090 новородени деца от Русе и 19 новородени от други болници в региона. 138 от тях са недоносени, като с най-ниско тегло е регистрирано бебе със 730 грама, а с най-високо тегло на бял свят излезе юнак с тегло 5,050 кг. През интензивен сектор на отделението са преминали 352 рискови новородени деца. 
- А колко са ражданията в АГ комплекса?
- 1290 до момента. 672 са момчета, 617-момичета. Със секцио са изродени 670 бебета. За справка през миналата година са родени 1418 деца.