61 сигнала са постъпили през ноември на зеления телефон, по електронната поща и в централата на РИОСВ-Русе, като най-многобройни продължават да бъдат оплакванията на хората за неприятни миризми. Те са около 38%, което е малко повече от всяка трета жалба, но въпреки това от екоинспекцията отчитат, че през изминалия месец броят на сигналите за неприятни миризми е минимален. За сравнение: през октомври 85% от жалбите са за задушливи миризми. А иначе заради пожара на депото в началото на ноември на зеления телефон са приети над 150 обаждания в рамките на 5 денонощия, които са отчетени като шест сигнала. Въпреки предприетите незабавни мерки за ограничаване на пожара, отне седмица, за да бъде овладяна ситуацията. Заради слабия вятър димните газове достигаха до Русе и затова от РИОСВ бяха залети с жалби от русенци за обгазяване на града. Останалите сигнали през изтеклия месец са за птици в безпомощно състояние, за нерегламентирано изгаряне на отпадъци и други. 
Въздух с прах над нормата русенци са дишали само през три денонощия, отчитат от екоинспекцията. Превишенията на нормите на фини прахови частици в пункта за мониторинг са от 1,1 до 1,5 пъти, а причината за това е използването на твърди горива през отоплителния сезон в съчетание с липса на вятър и валежи. Мобилната автоматична станция до Втора пожарна, която мери качеството на въздуха в Източна промишлена зона, не е отчела превишения на специфичните органични замърсители - бензен, толуен и ксилен. Данните за нивата на фенол, толуен, ксилен, орто и пара крезоли, бензен и нафтален, отчетени от пункта за мониторинг на площадката на „Монтюпе“, също не показват превишения на тези замърсители.
Иначе екоинспектори са извършили 118 проверки, от които 88 извънредни. Проверени са 107 обекта, като са дадени 63 предписания за отстраняване на открити нарушения. Съставени са 4 акта, издадени са 3 наказателни постановления и едно писмено предупреждение.