Правомощията на прокуратурата и спецификите в прокурорската работа в различните фази на наказателния процес разясни пред студенти от четвърти курс по право в Юридическия факултет към Русенския университет окръжният прокурор на Русе Георги Георгиев. На срещтата по образователна програма "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие" беше разисквана ролята на прокурора в гражданския и административния процес.
В края на лекцията Окръжна прокуратура подари на библиотеката на Юридическия факултет книги и учебни помагала, закупени със средства по образователната програма.