Добър пример за успешно публично-частно партньорство, което позволи на общинската управа да не повишава такса "Смет", а на "Топлофикация Русе" - да стабилизира себестойността на горивния си микс и така да задържи цените без промяна, въпреки множеството причини, които налагат поскъпване. Това е първата равносметка от работата на пуснатата миналия месец инсталация за сепариране на битови отпадъци и превръщането им в безвредно гориво за котлите на енергийната компания.
Проектът, който бе разработван няколко години, не е панацея за цената на топлинната енергия, но безспорно е помощ. И "Топлофикация" е сред потърпевшите от покачващите се цени на въглеродните емисии, които се търгуват на борсов принцип и са изключително трудни за прогнозиране. Огромно перо е и основното гориво - идващите от Русия висококалорийни въглища, чиито цени зависят от множество непрекъснато изменящи се макроикономически фактори и събития.
Положителното в това публично-частно партньорство е и фактът, че топлофикационното дружество се ангажира безвъзмездно да приема и обработва боклука на няколко общини в региона - Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан.
За покупката на цялостното оборудване и построяването на сепариращата инсталация "Топлофикация" инвестира над 5 000 000 лева, като самото оборудване е на стойност около милион и е поръчано още през 2014 година. То включва машина за разкъсване на опаковки, съоръжения за предварително отделяне на отпадъци, подходящи за повторна употреба, както и подготовка за транспортиране. Техниката е изцяло произведена и доставена от голяма китайска компания, а най-многолюдната страна в света е известна и с огромния си опит в сектора.
Главният изпълнител на всички строителни дейности по проекта е фирма "Трансстрой Русе" АД. Изградени са хале, административно-битова сграда, пътна система, външен водопровод, дъждовна и битова  канализация, вентилационна система, климатизация, отоплителна система, пожароизвестителна и пожарогасителна системи , както и така важните специализирани пречиствателни съоръжения.
Съоръжението е разположено и изградено на изцяло общински терен от 28 дка, който се намира в непосредствена близост до регионалното депо за отпадъци, а застроената площ е около 9000 кв.м.
"Топлофикация Русе" планира чрез тази инсталация да се извършва сепарация на боклука, генериран и събиран в района, извличайки т.нар. RDF - модифицирано гориво от твърди отпадъци, което се отличава с висока горимост и е изключително подходящо за изгаряне при производството на електро- и топлоенергия. 
Оползотворяването на отпадъци в производството на енергия е добре познат и широко използван метод в множество европейски градове, който е изключително екологичен. Освен това всяка промяна в горивната база на фирмата от подобен тип се съобразява с изискванията на МОСВ, които изцяло са създадени, следвайки европейското и българското екологично законодателство. Подложени сме на изключително строг мониторинг за изпусканите емисии в атмосферата от страна на РИОСВ. Станцията за емисионен контрол генерира непрекъснато половинчасови средни стойности на всички контролирани замърсители, като информацията се подава ежемесечно в екоинспекцията. Всяко превишаване на вредните норми извън допустимите граници се наказва със сериозни финансови санкции, посочиха от "Топлофикация Русе".