Русенска област е на опашката по брой санирани сгради, показват данните по региони към края на ноември. Със 17 сгради въведени в експлоатация областта се нарежда на едно от последните места в класацията на регионите с обновени блокове по националната програма за енергийно обследване. След русенска област остават областите Видин, Монтана, Разград и Силистра. 
Прави впечатление, че Русенска област е единствената, в която обновени сгради има само в областния град Русе. Всички други региони могат да се похвалят и с реновирани блокове в по-малките общини. 
Разглеждайки данните за санирани сгради само в големите градове, петият по големина град в страната Русе е в златната среда на класацията по брой санирани сгради. А иначе сключените договори за Русе са общо 31, като още девет сгради са на етап строителни дейности. След приключването на строителството по тях, областта ще дръпне още няколко места напред в класацията със санирани блокове.