Въпреки че Русе е сред градовете рекордьори по високи нива на замърсяване с фини прахови частици, общината няма да може да кандидатства за европейско финансиране за по-чист въздух. Русе е в списъка на 17-те града, които Министерството на околната среда и водите отряза от финансиране за мерки за подобряване на атмосферата по европейска програма.
Оказва се, че Русе е сред общините с мръсен въздух, които не отговаряли на критериите и не могат да подадат проектно предложение. Процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ има за цел да се намалят наднормените нива на фини прахови частици от битовото отопление, каквито в Русе се измерват почти ежедневно особено през зимния период. Явно обаче за МОСВ всичко е наред. Всъщност за министерството проблем наистина няма - все пак хората, които вземат подобни решения са в София, а не в Русе.
Опасни за здравето нива на фини прахови частици отчете и в събота системата "ЕърРусеИнфо". Датчиците на Европейския индекс за чистотата на въздуха също показаха, че качеството е лошо. И данните на гражданската платформа Аirtube потвърдиха, че има в пъти концентрация на прах над нормите. За лошия въздух допринесе и безветрието, което през уикенда създаде условия за натрупване на високи концентрации на фини прахови частици във въздуха.
Колко над нормата са превишенията през почивните дни, регистрирани от измервателната станция "Възраждане", ще стане ясно днес. И макар че от началото на новия отоплителен сезон почти няма ден без отчетени превишени стойности на фините прахови частици в Русе, градът няма да получи европари за по-чист въздух.