За нормално корабоплаване по Дунав е необходимо да се поддържат дълбочините на реката. За последните 10 години в участъка Сомовит-Силистра са регистрирани 249 засядания на кораби, като само седем от тях са на територията на Румъния. Това влияе негативно не само върху търговското корабоплаване и производството на качествени строителни материали в този район, но и върху туризма, като ограничава круизните кораби. Така обобщи един от най-важните проблеми пред корабоплаването на Дунав областният председател на АБВ инж.Валери Иванов пред членове и симпатизанти на партията и нейния председател Румен Петков. Основната тема на срещата беше Дунавската стратегия и мерките за развитието на корабоплаването по преминаващата през 10 европейски държави река.
Преди 30 години от Дунав се вадеха 10 млн.тона инертни материали - 5 милиона от наша страна и още толкова от Румъния. Сега това количество е намалено 10 пъти от българска страна, тоест годишно се вадят 500 000 тона пясък и чакъл, тъй като таксата за драгиране беше необосновано повишена с 1255%. Обяснението беше, че така се покрива инфлацията. По официални данни обаче тя е 57.2%. Но това е само част от проблема. Разрешителното за такава дейност вече изисква време от 6-8 месеца минимум, а приемането на Натура 2000 затрудни още повече дейността за добиване на инертни материали, тъй като повече от 70% от територията на Дунав в българския участък попада в зоните на нейния обхват. В първоначалния вариант на закона бяха обхванати само териториите на островите, но впоследствие, необяснимо по какви причини, бяха разширени т.нар. буферни зони, които навлизат навътре в реката с 500 метра. Затова реката се затлачва и при ниво 10-15 см над нулата се бие камбаната, че корабоплаването е застрашено, обясни проблема инж.Иванов, който освен собственик на Дунавски драгажен флот е и един от най-добрите национални експерти по темата.
Интересува ли се Министерството на транспорта от нормалното корабоплаване в този участък на най-голямата водна артерия в Европа? Министерството на туризма интересува ли се от развитието на водния туризъм, посредством многобройните круизни кораби плаващи по Дунав?  МОСВ наистина ли мисли, че една затлачена в българския участък европейска река е полезна, от екологична гледна точка, за флората и фауната, за човека и всичко около нея? Тези въпроси зададе на ангажираните с проблемите на сектора Валери Иванов и заяви, ще пред тях ще се настоява за бързо решаване на натрупаните проблеми.
Според нас Дунавската стратегия е провал за изминалото българско председателство на Европейския съюз, каза Румен Петков.
АБВ ще иска среща с румънския посланик в България, за да бъде решен въпросът с подобряване на корабоплаването по време на тяхното председателство. С негативната оценка за Дунавската стратегия Петков ще запознае премиера Бойко Борисов и президента Румен Радев, защото въпросът с драгирането не търпи отлагане и след още няколко години Дунав ще стане неизползваема река. 
Друг въпрос, който трябва да бъде решен незабавно, е възстановяването на "Русенска корабостроителница". За тези приоритети в Русе АБВ ще работи през следващата година, за да спаси корабоплаването по Дунав и да може излизащите кадри от ПГ по корабоплаване и корабостроене да намират реализация.