Възможности за практическо приложение на блокчейн технологията представи на уършоп в Иновационния център на Майкрософт София русенската фирма Recheck. Нейният съучредител Емилиян Енев разказа за извлечените поуки при разработването на предлаганите от компанията продукти. Другите теми засегнаха практически блокчейн имплементации, децентрализирани бизнес модели и наличните към момента начини за използване на технологията. Събитието имаше за цел да подготви ИТ компании и традиционни индустрии за реално прилагане на децентрализираните технологии и извличане на стойност в краткосрочен план. 
Технологията „Recheck“ е разработка на двама русенски софтуерни инженери - Емил Стоянов и Емилиян Енев. Целта е с високотехнологичните стикери да се защитят маркови стоки, на които много често се произвеждат ментета. Дигиталната идентичност на продуктите с „ReCheck“ етикет се защитава с криптографски подписи, като програмираните данни не бъдат манипулирани или изтрити, тъй като се пазят в блокчейн среда.