Намерението на общината да укрепи и реставрира старата красива къща на улица "Цариград" 33, която е недвижима културна ценност, засега не се увенчава с успех. От администрацията обявиха обществена поръчка за изготвянето на инвестиционен проект за основен ремонт и консервация на жилищната сграда, която е в много лошо състояние. Нито една фирма обаче не е подала оферта за участие, поради което процедурата е прекратена.
Предстои наново да се търси изпълнител, който да се заеме с проекта за възстановяване на къщата в автентичния й архитектурен вид. 
По сградата, която е строена в периода 1910-1925 година, са наложителни спешни мерки, тъй като има проблем с канализационните тръби и в сутерена от доста време се изливат отпадни води. По стените и таваните има пукнатини, а на места липсват стъкла. Мазилката също е в много лошо състояние. Каменният цокъл е запазен, но е замърсен. 
Пълно конструктивно обследване ще установи актуалното състояние на елементите на носещата конструкция, ще се обследват и площадковите ВиК мрежи. Необходимо е да се изготви и архитектурен проект за ремонт на покрива и кулата с автентични материали, както и за подмяна на дограмата или на части от нея. 
Масивната къща има сутерен, два жилищни етажа и таван с кула, както и метална кована ограда с много орнаменти. Идеята е сградата да запази своето жилищно предназначение, като при необходимост ще се предвидят вътрешни преустройства, за да се подобри функционалността й. Ще се предвидят също нови настилки и облицовки в помещенията, като ще се възстанови оградата от каменна зидария и ковано желязо и ще се направи енергоефективно осветление.