Становище по повод приключилия конкурс за училищни директори бе разпратено вчера от колектива на Професналната гимназия по икономика и управление. Отвореното писмо е адресирано до председателя на парламентарната комисия по образование Милена Дамянова, до просветния министър Красимир Вълчев, до областния управител Галин Григоров, кмета Пламен Стоилов и началника на Регионалното управление на образованието Росица Георгиева, както и до медии. 
Според авторите на писмото в управлението на ПГИУ предстои "драстична промяна". Те припомнят, че една от кандидатките за директорския пост беше сегашната зам.-директорка и временно изпълняваща длъжността директор Калина Пенева, че тя работи от 25 години в училището, последните 10 като зам.-директор, познава спецификата на гимназията и работи целенасочено за утвърждаване на доброто име на ПГИУ. Авторите на откритото писмо се опасяват, че "дългият период на адаптация ще окаже отрицателно влияние върху целия образователен процес и върху прогреса на училището". И искат при избора на директор на училище освен писмен тест и интервю да се взема под внимание и управленският опит. 
Нямам представа какво е това писмо, не знам кой го е написал и защо, каза за "Утро" Калина Пенева, която помолихме за коментар в междучасието между два от часовете й в гимназията. Тя не скри изумлението си от писмото и от не съвсем ясните причини за него. 
Няма да коментирам - това, което научавам от вас, ми звучи обидно и по отношение на новата директорка, която спечели конкурса с най-висок брой точки, и по отношение на зам.-директорката на ПГИУ Калина Пенева, каза началникът на РУО Росица Георгиева. Тя впрочем също научи от "Утро" за писмото и неговото съдържание, макар че е посочена на четвърта позиция сред адресатите. 
Малко по-късно в редакцията на "Утро" се получи уточнение от ПГИУ, в което се казва: "Не очакваме нищо от нашето писмо. Просто изразяваме отношение и гражданска позиция, за да докажем, че тук работят мислещи и отговорни хора. Нямаме намерение да протестираме. Смятаме, че това е интелигентният начин да изразим нашето мнение".