1 409 894 лева са приходите от наеми в общинската хазна за периода от 1 ноември 2017 до края на септември тази година.
Най-много са постъпленията от сгради - 935 497 лв, а тези от терени са 223 855 лева.
От реклама в бюджета са добавени 242 337 лв., а от спортни игрища - 8204 лв.
Сключените договори за отдаване под наем на сгради и терени публична и частна общинска собственост са 205.