685 сигнала за деца в риск са постъпили от началото на годината досега в русенската дирекция „Социално подпомагане“. Това съобщи вчера директорът на регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Милена Влахова. В момента в отдел „Закрила на детето“ се работи по 474 случая. В 290 от тях става дума за превенция на риска, в останалите 184 социалните са ангажирани да подготвят условия детето да се върне в биологичното си семейство. От общия брой сигнали само 27 са за деца, които са жертви на насилие или са в риск от насилие, обясни Влахова. 
От януари досега специалистите са взели решение да изведат от семейна среда 39 деца. 18 от хлапетата са били настанени в професионални приемни семейства, като за 12 от случаите временен дом е намерен на територията на ДСП-Русе, а за 6 деца подходящи семейства са открити извън общините Русе и Сливо поле. Други 6 от децата са били настанени в център от семеен тип, а 5 момиченца и момченца, които са родени с множество увреждания, вече живеят в център, в който за тях ще се полагат специални грижи, уточни Милена Влахова. Успоредно с това 10 други деца са били приютявани в Кризисен център.
Друга тема, по която социални работят непрекъснато, е свързана с риска от изоставяне на току-що родени бебета. За такива ситуации в ДСП-Русе са постъпили 84 сигнала от родилното отделение в болница „Канев“. 18 от случаите са с непълнолетни бременни и родилки, каза Влахова и поясни, че за щастие сред тези жени няма малолетни. Специалистите разглеждат внимателно всеки от случаите и правят всичко възможно да подкрепят младите майки, в крайна сметка са били изоставени само 7 от бебетата. Те са настанени в приемни семейства, които имат готовност да се грижат за новородени, каза директорката на РДСП. И посочи, че не всички от приемните родители са подготвени да отглеждат кърмачета. При капацитет 190 места за деца - здрави и с физически недъзи в домовете преди, сега, след закриването на онези институции, имаме около 30 приемни семейства и 8 места за деца с тежки увреждания, които не могат да се отглеждат вкъщи, обясни Влахова. 
8 русенчета са получили полицейска закрила от януари досега, като две от тях са били обявени за международно издирване. В момента социалните работници в отдела „Закрила на детето“ постоянно общуват и наблюдават 137 деца, за които е постановено настаняване в семейство на близки или роднини. За 34 от тези деца е отпусната месечна помощ.