53 на сто от българите не са могли да се справят с неочаквани разходи през миналата година, показват данни на Евростат. Делът на хората у нас, които са имали подобни проблеми през 2017 г., е намалял с 1% в сравнение с предходната 2016 г. и по този финансов показател сме далеч от средния европеец. Извънредните разходи са проблем само за една трета от населението на Европейския съюз (34%).
Европейската статистика дава данни и за това колко процента от европейците не могат да си позволят покупката на кола (нова или на старо). За ЕС този показател е 7%, за България - 20%, а за Румъния - 30%.
Данните на Евростат изглеждат в противоречие с тези на БНБ, показващи постоянен ръст на спестяванията на населението, които вече са около 50 млрд. лева. Тези спестявания обаче са разпределени много неравномерно. От 9,66 млн. депозита в банките над 6 млн. са за суми под 1000 лева. Депозитите над 5000 лева, колкото може и да стигнат за по-стара кола, са около 1,7 млн., но е твърде вероятно по няколко от тях да са на едно и също лице.