Само за пет години площите със селскостопанско предназначение са намалели с над 2 милиона декара, показва наскоро публикуваният Аграрен доклад за 2018 г. Според него, през миналата година земята със селскостопанско значение е била 52,244 млн. декара (5 224 402 ха), съставляващи 47% от територията на страната. Пет години по-рано, през 2012 г., същата площ е надхвърляла 54,812 млн. дка (5 481 222 ха) и по онова време е представлявала около 50% от територията на страната.
Сериозен проблем имаме и с ефективността на отрасъла и дела му в икономиката на страната. Докато брутната добавена стойност /БДС/ от всички отрасли на националната икономика е нараснала за пет години от 66,642 млрд. лева до 87,634 млрд. лева, то брутната стойност в земеделието е намаляла. През 2017 г. БДС на работещите в аграрния сектор е надхвърляла 4,114 млн. лева, през 2012 г. е била в размер на 4,264 млн. лева по текущи цени.
Аграрният доклад обаче показва и нова тенденция за спад при площите с почти всички земеделски култури, което не се връзва с оптимистичните прогнози на министерството на земеделието за добро развитие на сектора.
За 2016 година най-масовата култура - пшеницата, е била засята върху над 12,568 млн. декара. През миналата есен обаче площите са паднали до 11,977 млн. дка. Тази тенденция продължава и тази година, когато в края на сеитбата бяха засети едва 10,519 млн. дка. Намаление се отчита при почти всички останали култури като ечемик, царевица и пресни зеленчуци. Ръст има при слънчогледа, където от 8,547 млн. дка през 2012 г. през 2017 г. площите надхвърлят 9,347 млн. дка.